Görerek Öğren

Bizler %83 oranında görerek öğreniriz. Hem görüp hem işittiklerimizin ise %50’sini hatırlarız. Tam da bu sebepledir ki İZİ İngilizce duyarak öğrendiklerinizin kalıcılığını arttırmak için görsel öğrenmeyi de devreye sokar.

Her dersin sonunda o derse ait on sorudan oluşan görsel tabanlı bir test yaparsınız. Duyarak öğrendiğiniz kelime/kalıp ve cümlelerin temsili görsellerini test boyunca görür, böylelikle görsel hafızanıza da yerleştirmiş olursunuz. Her ders sonrası yapacağınız görsel test, bir sonraki dersi dinlerken de görsel hafızanızı devreye sokar. Böylece dersi dinlerken hem işitsel hem görsel hafızanızı kullanabilirsiniz. Bu da dersler ilerledikçe öğrenim hızınızı arttırır. Her ders bir önceki derste olduğundan daha hızlı ve daha kalıcı öğreniyor hale gelirsiniz.

Testin sonunda doğru ve yanlış cevaplarınızı görür yanlış yaptığınız sorulardaki konulara göre ilgili kısımları tekrar edebilirsiniz. Testler web tabanlıdır, yani testleri yapabilmek için internet bağlantınız olması gereklidir.