İZİ FİKRİ MÜLKİYET BİLDİRİMİ VE UYARISI

İZİ Yabancı Dil Programları ve ilgili tüm materyal, kullanım kılavuzu, CD/DVD ve benzeri her türlü dokümantasyonun tüm mülkiyet hakları, fikri ve sınai mülkiyet hakları ve diğer hakları yalnızca ve münhasıran İzi Medya Teknolojileri Tic. A. Ş’ye (“İZİ” olarak anılacaktır) aittir.

KULLANICI, İZİ Yabancı Dil Programları’na yönelik veya bu kapsamdaki herhangi bir materyal veya dokümantasyon ile ilgili, burada belirtilen şahsi kullanım lisansı dışında, hiçbir hak elde etmemektedir. KULLANICI, İZİ Yabancı Dil Programları’na ilişkin bedelin ödenmesi koşuluyla, söz konusu eğitim programını kendi kişisel amaçları doğrultusunda kullanmak üzere münhasır olmayan ve süresiz bir şahsi kullanma lisansı edinmiş olacaktır.

KULLANICI’nın, İZİ Yabancı Dil Programları’nı ve ekindeki ya da içeriğindeki dosyaları, CD/DVD’leri, kullanım kılavuzunu ve benzeri dokümantasyonu çoğaltma, kopyalama, işleme, yayma, ticari amaçla kullanma, kiralama, bağışlama hakkı yoktur. KULLANICI’nın, burada açıkça izin verilmeyen hiçbir işlemi gerçekleştirme hakkı bulunmamaktadır.

İZİ Yabancı Dil Programları’nın, içeriğindeki veya ekindeki dosyaların, dokümantasyonun ve materyalin kopyalanması, çoğaltılması, yayılması ve ticari amaçla kullanımı dahil bu Sözleşmede açıkça izin verilen kullanım dışında her türlü kullanım, lisanssız kullanım teşkil eder ve İZİ’nin fikri mülkiyet haklarının ihlali anlamına gelir. Belirtilen ihlali gerçekleştirenlerin cezai ve hukuki sorumluluğu bulunmaktadır. Lisans ihlali teşkil eden fiilleri gerçekleştiren kişilere karşı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununu ve Türk Ceza Kanunu kapsamında tüm hukuki yollara başvurulacaktır.
İzi ve İZİ Yabancı Dil Programları’ndaki tüm logolar, İZİ adına tescilli markalardır ve tüm hakları saklıdır.