Duyarak Öğren

İzi İngilizce, işitsel öğrenme ve hafıza tekniği üzerine yapılandırılmış bir programdır. Bunun bir diğer ismi de Audio Lingual Metot’tur. Audio Lingual Metot konuşmaya dayalı ve aynı zamanda dilbilimine ve psikolojiye de önem veren bir metottur. Bu mettotta hedef öğrencilerin hedef dili konuşma iletişiminde kullanabilmeleri ve öğrencilere hedef dili otomatik olarak kullanma alışkanlığının kazandırılmasıdır. Program boyunca konuşma alışkanlığı oluşturulur.

Programdaki kişisel yönlendirmeniniz, bir orkestra şefi görevindedir. Dil edinim alışkanlıklarınızı yönetir ve öğrenmenin gerekliliklerinden biri olan taklit için gerekli zemini hazırlar. Sizi yönlendirir, tekrar ettirir, soru sorar, cevap bekler. Öğrencinin görevi ise öğretmen modelini taklit etmek, yönlendirmeleri yerine getirmek ve akıcı ve hızlı bir şekilde cevap vermeye çalışmaktır. Bu zamanla doğal olarak gerçekleşmeye başlar. Yani konuşma alışkanlığı kazanılır.

Derslerdeki diyalogları önce bütün olarak ve sonra da ders boyunca da parça parça dinler, çok çeşitli örnekler duyar, tekrar eder, soruları cevaplar ve böylelikle derslere aktif olarak katılırsınız. Zamanlaması önceden planlanmış tekrarlar sayesinde öğrendiğiniz kalıplar ve farklı cümleler, kısa dönemli hafızanıdan, uzun dönemli yani kalıcı hafızanıza yerleşir. Bu şekilde İngilizce’yi öğrenir ve konuşabilirsiniz. Program boyunca 500 farklı soru ve 800 farklı cevap alternatifi duyarsınız. Programda geçen farklı kelime ve kalıplar sayesinde çok daha fazla cümle kurabilir hale gelirsiniz. Her ortamda rahatlıkla İngilizce iletişim kurabilirsiniz.